Päivitetty viimeksi: 30.05. klo.13:30

Yhteistyössä:

Labyrintti Int2000

Pysy kirjautuneenaPolttoaine.net www-sivuston yleiset käyttöehdot


Tämän www-sivuston www.polttoaine.net (jäljempänä "sivusto") on luonut ja sen omistaa, sitä käyttää ja ylläpitää Webmoon (jäljempänä "Palvelun tarjoaja"). Palvelun tarjoaja pyytää, että tutustutte näihin käyttöehtoihin ennen kuin siirrytte sivustolle.

Palvelun tarjoaja voi koska tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa, lisätä tai poistaa mitä tahansa näistä käyttöehdoista päivittämällä sivustoa. Siirtymällä sivustolle tai sivustoa käyttämällä olette sitoutuneet noudattamaan tässä määriteltyjä yleisiä ehtoja.

Tekijänoikeus

Tekstit, kuvat, kaaviot, ääni- ja animaatiotiedostot ja kaikki muut tiedot sekä niiden graafinen esitystapa tällä sivustolla samoin kuin sivuston asettelu ja rakenne ovat Palvelun tarjoajan tekijänoikeuden suojaamia, ellei muuta ilmoiteta. Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa kopioida, jakaa, julkaista tai muuttaa ilman Palvelun tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sekä sivustoa että sivuston sisältämää tietoa, toimintoja ja sovelluksia saa kuitenkin katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella. Sivuston sisältämän tiedon käyttö yksityiseen tarkoitukseen on sallittua - ei kaupalliseen tarkoitukseen.

Takuu

Palvelun tarjoaja tarjoaa tämän sivuston sekä sivuston sisältämät tiedot, toiminnot ja sovellukset sellaisinaan, kuin ne ovat. Lakisääteisiä rajoituksia lukuun ottamatta tämä sivusto ja sen sisältämät tiedot, toiminnot ja sovellukset tarjotaan ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta. Palvelun tarjoajan käsityksen mukaan sivuston tiedot, toiminnot ja sovellukset ovat asianmukaisia, oikeita ja toimivia, mutta käyttäjä hyväksyy, että tiedot, toiminnot ja sovellukset voivat olla vanhentuneita ja, että ne voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Palvelun tarjoaja ei esitä tai takaa, että tämä sivusto, sivuston sisältämät tiedot, toiminnot tai sovellukset toimisivat keskeytyksettä tai virheettömästi. Webmoon ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai vahingosta, joka voi käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutua tämän sivuston tai sen sisältämien tietojen, toimintojen tai sovellusten käyttämisestä. Palvelun tarjoaja ei myöskään takaa, että palvelin tai sivusto eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja eikä näin ollen ole korvausvelvollinen mistään sellaisten virusten ja haitallisten komponenttien aiheuttamista vahingoista sivuston käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Vastuunvapautuslauseke

Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään virheistä, jotka voivat aiheutua sivuston väliaikaisista tai pysyvistä järjestelmävirheistä, sivuston sisältämien tietojen, toimintojen tai sovellusten käytöstä tai siitä, että sitä ei pysty käyttämään. Käyttäjä hyväksyy, että se käyttää sivustoa omalla vastuullaan. Palvelun tarjoaja varaa oikeuden muuttaa tai poistaa sivustolta mitä tahansa sisältöön liittyvää ilman siitä annettua ennakkoilmoitusta käyttäjälle.

Luottamukselliset ja omistusoikeuden suojaamat tiedot

Palvelun tarjoaja kohtelee tämän sivuston kautta sille lähetettyjä tietoa ja aineistoa muuna, kuin luottamuksellisena tai tekijäoikeudella suojattuna tietona tai aineistona.

Kun lähetät Palvelun tarjoajalle tämän sivuston kautta mitä tahansa tietoa tai aineistoa, myönnät Palvelun tarjoajalle rajoittamattoman, peruuttamattoman oikeuden käyttää, jäljentää, näyttää, suorittaa, muuttaa, edelleen siirtää ja lähettää tätä tietoa tai aineistoa. Samalla hyväksyt sen, että Palvelun tarjoaja voi vapaasti käyttää ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, jotka syntyvät Palvelun tarjoajalle edellä mainitun tiedon tai aineiston käyttämisestä tai näkemisestä. Näin ollen Palvelun tarjoaja ei vastaa tällaisiin tietoihin tai aineistoihin liittyvistä luottamuksellisuuden menetyksistä, tietojen tai aineistojen katoamisista, kuluista tai vaurioista, korvausten maksaminen mukaan lukien. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä sivustolle tai sivuston kautta aineistoa, joka rikkoo voimassa olevia lakeja tai määräyksiä, salassapitovelvollisuuksia tai yksityisyyttä tai joka aiheuttaa tai mahdollisesti voisi aiheuttaa Palvelun tarjoajalle tai kolmansille osapuolille aineellista tai aineetonta vahinkoa.

Muuta

Koska sivusto on markkinointirahoitteinen palvelu, on jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Käyttäjille voidaan esittää kaupallista viestintää sivustossa. Käyttäjätutkimuksia varten palvelun tarjoajalla on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palvelun tarjoaja voi hyödyntää käyttäjien antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan luovuta käyttäjien itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän nimenomaista lupaa.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja ne on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin mahdollisesti liittyvät riitaisuudet ratkaistaan vain Suomen tuomioistuimissa.